e-business company

management - advies - beheer - support


Standaardisatie Juweliersbranche

Ook in de juweliersbranche (FGZ) neemt de behoefte aan het uitwisselen van productinformatie tussen fabrikanten en groothandelaren en detaillisten sterk toe. De branche beschikt al sinds enige jaren over een standaard die is ontwikkeld door TNO. Deze standaard wordt nu na langere tijd daadwerkelijk toegepast door de betrokken partijen zoals leveranciers, POS leveranciers en juweliers. Met het toepassen van de standaard is er ook behoefte ontstaan aan meer toepassingen binnen de standaard, zoals visuele content, gerelateerde artikelen en variatie artikelen. Deze wensen zijn inmiddels toegevoegd aan de standaard. De gemoderniseerde standaard zal op korte termijn bekrachtigd worden. e-business company heeft in opdracht van de Federatie Goud en Zilver (FGZ) als adviseur opgetreden tijdens dit proces.


TEUN & Kamperen e-commerce platform

teun.nl

TEUN & Kamperen heeft de ambitie om in 2015 een professionele e-commerce speler te worden in haar markt-segment en in de jaren daarna te transformeren tot een volwaardige omnichannel retailer. e-business company heeft in opdracht van TEUN & Kamperen een strategisch plan opgesteld en een requirementsanalyse uitgevoerd. e-business company is tevens betrokken bij de realisatie - en introductiefase van TEUN e-commerce. e-business company voert onderdelen van deze opdracht uit in samenwerking met haar partners Shiftadvisor en Buro van Baarle.

TEUN leden

TEUN leden


Centraal Artikel Platform BOVAG Caravan- en Camperbedrijven

BOVAG Caravan- en Camperbedrijven heeft het besluit genomen om eind 2014 een Platform Centraal Artikelbestand te introduceren. Het doel dit platform is de elektronische uitwisseling van artikelgegevens op een gestandaardiseerde wijze. Het platform voorziet in de opslag van de gegevens, een uitgebreide rechtenmodel en een set aan zogenaamde API’s, waarmee koppelingen naar leverende en ontrekkende systemen worden gelegd. Op 24 November zal de eerste versie van het platform worden getoond tijdens het jaarlijkse leden event. e-business company is door de BOVAG ingehuurd om het platform operationeel te krijgen en de marktpartijen aan te sluiten op het nieuwe platform. 


Standaardisatie artikelinformatie caravan- en camperbranche (BOVAG)

Standaardisatie Caravan- en kampeerbranche

In de caravan- en camperbranche (BOVAG) wordt veel informatie uitgewisseld over de producten die fabrikanten en groothandelaren verkopen en die detaillisten verkopen in hun winkels. Deze informatiestromen zijn op dit moment nog niet gestandaardiseerd waardoor er veel extra kosten worden gemaakt en er niet optimaal gebruik gemaakt kan worden van alle beschikbare informatie. Standaardisatie (door TNO) moet het uitwisselen van informatie sterk verbeteren en vooral efficiënter maken. Na het ontwikkelen van de standaard zal er naar model van de tweewieler branche een centraal artikel platform worden geïntroduceerd. e-business company is door de BOVAG ingehuurd als adviseur bij dit traject. 


PS voor Slagers

  www.PSvoorSlagers.nl

 www.PSvoorSlagers.nl

 

Het kunnen specificeren van slagersproducten is om drie hoofdredenen een belangrijk thema voor de slager en branche als geheel;

  • Wetgeving (Verordening (EU) nr. 1169/211 van het Europese Parlement en Raad.
  • Toenemende concurrentie (onderscheidend vermogen t.o.v. supermarktkanaal)
  • Klantbehoefte (consument en b2b); ik wil meer informatie / gezonder eten

Vanwege deze hoofdredenen en haar rol als collectieve belangenbehartiger is de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) het project “ingrediënten database voor slagers” gestart en heeft hiervoor hulp ingeroepen van e-business company om KNS te adviseren bij het project.

In de kern is het specificeren van producten een aangelegenheid voor de hele bedrijfskolom; consument koopt bij de slager, slager koopt bij toeleverancier of is zelf toeleverancier (zelf slachtend). Elke partij heeft zijn verantwoordelijkheid om haar producten / grondstoffen te voorzien van specificaties. Echter ligt de eindverantwoordelijkheid bij de slager zelf, de slager zal zorg moeten dragen voor juiste specificaties bij haar producten.  Het is onhaalbaar en onwenselijk dat iedere slager alleen de strijd moet aangaan om te kunnen voldoen aan (minimaal) de wettelijke eisen. Eind 2013 wordt daarom PS voor Slagers geïntroduceerd, een centrale ingrediënten database waarmee de slager zijn producten kan voorzien van de juiste etiketten.

Zie ook presentatie


Platform DST

Stichting DST is opgericht om de innovatie in de totale tweewielerbranche naar een hoger niveau te brengen. Innovatie is onmisbaar in een (digitaal) tijdperk waar snelheid, gemak en efficiency steeds belangrijker zijn geworden.

De consument heeft tegenwoordig een totaal ander koop -en oriëntatie gedrag. Internet , speelt daarbij een steeds grotere rol. Digitale productinformatie is dan noodzakelijk om hier als branche en detaillist adequaat op te kunnen inspelen. Of de consument online koopt of in een fysieke winkel, in de huidige markt is het nodig dat artikelinformatie voor elke schakel in de keten helder is. Zonder samenwerking in de keten is innovatie echter moeilijk te realiseren.

Stichting DST bevordert de samenwerking in de branche op een neutrale manier, zonder winstoogmerk, zodat alle partijen in de keten leveranciers, dealers én consumenten- profiteren.
Stichting DST doet dat door:

de ontwikkeling van een standaard voor artikeldata, i.s.m. met experts van TNO; artikelen worden voortaan op uniforme wijze vastgelegd en omschreven.
 het opzetten van een centraal artikelplatform (DST), zodat er één plek is waar altijd alle up to date artikelinformatie te vinden is.